תוכנת TargetView

בלוגו של מיכאל האפרתי

בשנים 1998 ועד 2000 פיתחתי תוכנה לשימוש פנימי במסגרת צעדים ראשונים בהקמת גוף שיעסוק בתחומים שונים לרבות דירוג האשראי, תחום אשר עדיין לא נכנס לישראל באותה תקופה. מערכת זו שימשה השראה לפיתוח תוכנת DataTune מספר שנים מאוחר יותר, וגם למספר רעיונות בתחום הזיהוי ה-fraud בטרנסאקציות בכרטיסי אשראי, ומערכות דירוג אשראי בכלל.

מאמר זה מסביר את עקרונות התוכנה.

הבסיס הלוגי מאחורי מערכות מסוג זה, הנו היכולת לחזות תכונות והתנהגויות in all probability (מונח שחוזר ומופיע בכל הערכה…), על בסיס שיוך תכונות (למשל: חוסן כלכלי) לקבוצה (לדוגמה: תושבי סביון), וכך, כשיגיע מחר אדם המשוייך לאותה קבוצה (קרי: תושב סביון) נסיק לגביו אי אילו דברים שמאפיינים קבוצה זו.

הפעלת התוכנה

התוכנה נועדה לשימוש פנימי של אותו גוף, ועל כן, נדרש אימות המשתמש בעת הפעלתה.

לאחר מכן עולה המסך הראשי של התוכנה. התוכנה נסמכת על מספר רב של מאגרי מידע, חלקם נבנו במהלך העבודה וחלקם נאסף באופן קבוע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס)

View original post 441 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s